Loading


PSYCHOTERAPIA

 

Czym jest psychoterapia?

 

 

Psychoterapia to forma pomocy psychologicznej skoncentrowana na usunięciu przyczyny występujących problemów. W zależności od istniejących potrzeb psychoterapia może przybrać formę leczenia zaburzeń psychicznych, może być także sposobem na lepsze poznanie siebie, odkrycie nowych strategii radzenia sobie z trudnościami. Zazwyczaj proces psychoterapii wiąże się ze zmianą. W pracy psychoterapeutycznej pacjent zdobywa umiejętność dostrzegania nowych możliwości. To sprawia, że jest w stanie wyobrazić sobie i stopniowo wprowadzać zmiany w życiu prywatnym i zawodowym.

Dlaczego psychoterapia pomaga?

 

 

Po co korzystać z psychoterapii, czy nie lepiej porozmawiać z kimś bliskim? Takie pytanie stawiają sobie czasami osoby, które potrzebują wsparcia, ale czują opór przed kontaktem ze specjalistą. Psychoterapia jest formą profesjonalnego oddziaływania opartą o wiedzę teoretyczną i wyniki badań naukowych. Psychoterapeuta to specjalista profesjonalnie przygotowany do prowadzenia procesu psychoterapeutycznego. Psychoterapia nie ma na celu zastąpić bliskiej relacji z członkami rodziny lub przyjaciółmi. Psychoterapeuta i pacjent nawiązują w procesie psychoterapii więź, która ma charakter unikatowy i oparta jest o jasno ustalone kryteria. Więź ta nie naśladuje relacji z bliskimi, służy wsparciu pacjenta w kryzysach i trudnościach, ale przede wszystkim ma na celu wzmocnienie i rozwój osobowościowych i psychospołecznych zasobów pacjenta po to, by w przyszłości mógł bardziej samodzielnie i świadomie radzić sobie z trudnościami.

Dla kogo jest psychoterapia?

 

 

W zależności od wyniku wstępnej diagnozy psychoterapia może mieć charakter leczenie zaburzeń psychicznych, może być także, i często bywa, doświadczeniem poszerzającym świadomość samego siebie, swoich potrzeb, pragnień, zasobów, sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnościami. Tak więc psychoterapia jest formą pomocy psychologicznej skierowanej do osób borykających się z problemami psychicznymi, osobowościowymi, z objawami takimi jak lęk, depresja, przygnębienie, smutek, niepokój, bezsenność, myśli samóbójcze, zaburzenia jedzenia, ale także do tych, którzy doświadczają nadmiernego stresu, napięcia, trudności w relacjach interpersonalnych, braku radości życia, przemęczenia i podobnych trudności w życiu codziennym.

Jaki rodzaj psychoterapii wybrać?

 

 

Profesjonalna psychoterapia prowadzona jest w konkretnym nurcie teoretycznym. Oznacza to, że psychoterapia oparta jest na potwierdzonej badaniami naukowymi teorii, w myśl której psychoterapeuta w procesie psychoterapeutycznym prowadzi pacjenta ku pożądanym zmianom. W zależności od tego, w jakim nurcie teoretycznym pracuje psychoterapeuta, proces psychoterapii przebiega w określony sposób. Od nurtu teoretycznego psychoterapeuty zależy częstość i długość spotkań (tzw. setting terapeutyczny), całkowity czas trwania psychoterapii, zasady odwoływania spotkań a także ogólna postawa psychoterapeuty w procesie psychoterapeutycznym. Oczywiście przebieg psychoterapii zależy również od relacji między pacjentem a psychoterapeutą.